Missie en visie

Missie

Kinderopvang Turnhout is een open en deskundige organisatie midden in de Turnhoutse samenleving. We bieden opvang aan baby’s, peuters en schoolgaande kinderen uit het basisonderwijs. We doen dit in een warme, huiselijke en veilige omgeving. Hierbij hebben we aandacht voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is en opgroeit. In onze werking zien we ouders als de belangrijkste partner.

Visie

Bij Kinderopvang Turnhout worden kinderen groot. Elk kind kan en mag zichzelf zijn. We begeleiden kinderen in hun ontwikkeling en stimuleren hen in hun spel. Dit doen we in overleg met de ouders en met aandacht voor de ontplooiing van elk kind. Elk kind, elk gezin is uniek. We ondersteunen ouders in de dagelijkse zorg voor hun kinderen. We helpen hen de zorg voor hun kinderen te combineren met alle andere rollen die ze in de samenleving opnemen. Een open houding met de nadruk op open communicatie is van groot belang. De opvang is een open huis waar veel waarde wordt gehecht aan ondersteuning en het leren van elkaar. Er wordt niet geoordeeld of beoordeeld. Kinderen grootbrengen doe je niet alleen, 'it takes a village to raise a child'. Door samenwerking met partnerorganisaties willen we elk kind optimale kansen bieden. Ons enthousiast team werkt vanuit 2 belangrijke waarden:

Speelse zorg, zorgzaam spel

Geborgenheid en zorg op maat voor de kinderen staan centraal zodat ze zich bij ons echt thuis kunnen voelen. Zorg en spel gaan hand in hand. Wij bieden de kinderen een kindvriendelijk en gevarieerd spelaanbod zowel buiten als binnen. Kinderen hebben keuze over spel en vrienden. Spelende kinderen kunnen en mogen vuil worden en hebben recht op blauwe plekken. De begeleiding zorgt steeds voor een veilige omgeving.

Krachtige ouders maken krachtige kinderen

Ouders zijn de belangrijkste schakel in het verwerven van inzichten in de leefwereld, de gewoontes en het ritme van hun kind. Wederzijds respect en vertrouwen stimuleren een sterke relatie en een warm contact met de ouders. Er is ruimte voor persoonlijke gesprekken tussen ouders en begeleiders. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van het kind. Kinderopvang Turnhout zet in op partnerschap en ontmoeting met ouders. Wanneer ouders nood hebben aan extra hulp of steun gaan we samen op zoek naar een oplossing. Soms hebben ouders opvang nodig om zelf op krachten te komen.