Klachten

Klachtenkaart of klachtenmeldingsformulier

Als je klachten, opmerkingen of vragen hebt, laat het ons weten. Spreek erover met de begeleiding of de coördinator zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

We stemmen onze werking zoveel mogelijk af op alle vragen en noden. Waar nodig zoeken we naar oplossingen, verbeterpunten of een nieuwe aanpak.

Als je niet tevreden bent met de oplossing, kan je een klacht indienen. Je kan hiervoor een klachtenkaart of klachtenmeldingsformulier opvragen, invullen en dit bezorgen aan de coördinator. Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord. 

Pluimenkaart

Als tegenpool van de klachtenkaart of klachtenmeldingsformulier bieden we je ook een pluimenkaart aan. Pluimen, ideeën, schouderklopjes of positieve accenten kunnen hierop vermeld worden en worden aangepakt binnen de organisatie. Op deze manier houden wij rekening met de tips en proberen zo de betrokkenheid te verhogen.

Andere instanties

Als je niet tevreden bent over hoe we je vraag of klacht behandelen, kan je dit melden aan de klachtendienst van Opgroeien: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, 02 533 14 14. Opgroeipunt

Als je niet tevreden bent over hoe we je klacht over de overeenkomst of over de afrekening behandelen, dan meld je dit aan de Federale Consumentenombudsdienst: e-mail.

Als je niet tevreden bent over hoe we jouw persoonsgegevens bijhouden of verwerken, kan je dit melden aan de Comissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 02 274 48 00, e-mail.