Kinderdagverblijf Fabriekstraat

Welkom bij kinderdagverblijf Fabriekstraat

Ons kinderdagverblijf biedt occasionele (kortdurende) opvang. Wij voorzien 18 kindplaatsen voor baby's en peuters van 0 tot en met 2,5 jaar.

Wij werken met occasionele opvangplannen: ouders genieten vaste opvangplaatsen zolang hun activeringstraject (opleiding/tewerkingstelling) loopt. Daarnaast is er ruimte voor occasionele (nood)opvang indien er vrije plaatsen zijn.

Wij bieden kinderopvang aan ouders omwille van:

 • werk- en studiegerelateerde situaties: het plots vinden van werk, een sollicitatiegesprek, start van een opleiding, het lopen van stage, ...
 • niet-werk- en studiegerelateerde situaties van het (kwetsbare) gezin:
  • een acute crisissituatie in het gezin
  • de behoefte van een gezin aan korte draaglastvermindering
  • de wenselijkheid voor het kind, om sociale of pedagogische reden
  • het wegvallen van de reguliere kinderopvang die het gezin had
  • ...

De ouders en hun kinderen worden onthaald en begeleid door enthousiaste kinderbegeleiders. De kinderen spelen samen in één leeftijdsgroep.

Ouders brengen zelf voldoende verzorgingsmateriaal en eten mee voor de periode dat hun kind in de opvang is: luiers, natte doekjes, knuffeltje, fopspeen, pap, fruitpap, yoghurt, boterhammen, patatjes, pasta, rijst, enz.

Dagverloop

8.30 uur Welkom door de kinderbegeleiders
9.15 uur Spelen, creatief bezig zijn, rusten
11.00 uur We eten een warme maaltijd, boterhammen, pap
11.30 - 14.00 uur Verzorgingsmoment, de meeste kinderen gaan slapen
12.30 - 14.00 uur Opvang gesloten: geen kinderen brengen en halen
14.00 uur Verzorgingsmoment, spelen, creatief bezig zijn, rusten
15.00 uur We eten fruitpap, tussendoortje, pap
15.45 uur Spelen, creatief bezig zijn, rusten
16.45 uur Kindjes gaan naar huis


Ouders kunnen hun kind niet brengen en ophalen tussen 12.30 uur en 14 uur.

Ouders kunnen hun kind niet brengen na 16.00 uur.

Prijzen en tarieven

Ouders betalen een vaste uurprijs.

Tarief per begonnen uur (voor inwoners van Turnhout):

 • 1,20 euro voor het eerste kind
 • 1 euro voor het tweede kind
 • 0,60 euro voor het derde kind

Inwoners van andere steden en gemeenten betalen 2 euro per begonnen uur en per kind.

Wanneer we luiers van de opvang moeten gebruiken, betalen ouders 0,15 euro per luier.

Indien ouders in het bezit zijn van een UiTPAS met kortingstarief betalen ze 0,60 euro per kind.

Als ouders hun kind te laat komen ophalen, betalen ze 8 euro boete per begonnen half uur.

De betaling gebeurt maandelijks via een factuur die met de post verstuurd wordt.

Sluitingsdagen

In 2021 is de opvang gesloten op volgende dagen:

 • 18 maart 2022
 • 18 april 2022
 • 26 mei 2022
 • 27 mei 2022
 • 6 juni 2022
 • 11 juli tot en met 29 juli 2022
 • 15 augustus 2022
 • 23 september 2022
 • 21 oktober 2022
 • 31 oktober 2022
 • 1 november 2022
 • 2 november 2022
 • 11 november 2022
 • 26 tot en met 30 december 2022

Hoe inschrijven?

Verwacht je een kindje? Schrijf je dan snel in op de centrale wachtlijst van het Huis van het Kind stadsregio Turnhout.

Dit e-loket kinderopvang is sinds 1 mei 2020 in werking gegaan. Op dit e-loket kunnen ouders hun kind registreren voor opvang in Turnhout, Vosselaar, Oud-Turnhout en Beerse.

Via dit e-loket krijg je bevestiging of er een plaats is in onze opvang voor jouw kind.

Meer informatie over deze centrale wachtlijst kan je hier nalezen.

In de opvang is er de mogelijkheid om hulp te krijgen bij het invullen van je aanvraag voor opvang op deze centrale wachtlijst. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij de coördinator.

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek vindt plaats wanneer ouders een plaats krijgen in de kinderopvang. Een rondleiding in de opvang is mogelijk. Het huishoudelijk reglement wordt overlopen en de inlichtingenfiches en schriftelijke overeenkomst wordt ingevuld.

Er kunnen ook afspraken gemaakt worden voor de wenmomenten.
Dit zijn momenten waarop het kind naar de opvang komt voor de echte start.
Zo verloopt de overgang naar de opvang geleidelijk aan en kan een goede start gemaakt worden.

Foto's

Een aantal leuke foto's van onze groepsopvang kunnen ouders hier bekijken.

Deelname aan Europees Project PACE

Vzw Kinderopvang Turnhout was partner in het Europees project ‘Providing Access to Childcare and Employment’ (PACE). Het PACE-project ondersteunde werkzoekende en kwetsbare ouders in hun traject naar werk.

PACE wil de toegang tot kinderopvang vergemakkelijken. Kinderdagverblijf Fabriekstraat was een proeftuin in dit project. Dankzij dit project kunnen we bekijken hoe de dienstverlening van de opvang optimaal kan werken.

Vanuit ouderbetrokkenheid in de kinderopvang willen we ouders aanmoedigen om te leren, zich te ontplooien als vrijwilliger en de stap te zetten naar werk.

Dit project is een belangrijke schakel in de strijd tegen sociale uitsluiting en kinderarmoede in Europa. Meer informatie kan je hier nalezen.

Contact

Kinderdagverblijf Fabriekstraat
Fabriekstraat 14
2300 Turnhout
014 47 49 32