Kinderdagverblijf Fabriekstraat

Welkom bij kinderdagverblijf Fabriekstraat

Wij bieden opvang aan 18 baby's en peuters.

De groepsopvang richt zich op kinderen van 0 tot 3 jaar die nog niet naar de basisschool gaan. We werken met inkomenstarief.

Onze opvang staat open voor alle kinderen, ook voor kinderen die extra zorgen nodig hebben.

Elk kind is welkom in de opvang en krijgt alle kansen om zich te ontplooien en zijn talenten te ontwikkelen; We willen elk kind met aandacht, liefde, warmte en geborgenheid omringen zodat het zich thuis voelt in de opvang.

We stimuleren de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van kinderen.

VZW Kinderopvang Turnhout heeft een kindvriendelijke infrastructuur en biedt een veilige en gezonde omgeving. Het kind krijgt structuur. We vinden het belangrijk dat jouw kind en jij als ouder zich goed voelen en betrokken zijn bij de opvang. Als ouder ken je je kind het best. Daarom vinden we het belangrijk dat we samenwerken. Zo kunnen wij de opvang aanpassen aan de eigenheid van jouw kind. 

De kinderen spelen samen in één leeftijdsgroep.

De kinderen krijgen eten in het kinderdagverblijf. Een warme maaltijd in de voormiddag, fruitpap in de namiddag. We werken hiervoor samen met een externe firma die verse maaltijden voorziet. Eet jouw kind geen vlees, eet het halal of heeft het een allergie, dan houden we hier rekening mee. Flesvoeding voor baby's moet je zelf meebrengen.

Dagverloop

7.00 uur Onthaal en vrij spel
9.00 uur Goeiemorgen, water drinken, stukje fruit eten, slaapmoment kleinste baby's
10.00 uur Spelen, creatief bezig zijn
10;45 uur Soep en warme maaltijd voor iedereen die wakker is
11.30 uur Verzorgingsmoment, de meeste kinderen gaan slapen
12.30 uur-14.00 uur opvang gesloten: geen kinderen halen of brengen
14.00 uur Vrij spel en verzorgingsmoment
15.00 uur Fruit(pap), boterhammen, slaapmoment kleinste baby's
15.30 uur Spelen, creatief bezig zijn
17:45 uur kinderen gaan naar huis

Prijzen en tarieven

De dagprijs wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen en de gezinssituatie. De berekening van dit inkomenstarief doe je zelf via de website van Kind en Gezin. Wij kunnen je hierbij helpen indien nodig.

Voor dagen dat je kind niet aanwezig is in de opvang, hoef je niet te betalen als je tijdig hebt verwittigd. Deze dagen zijn echter beperkt. Een kind dat voltijds is ingeschreven heeft per jaar (januari – december) maximaal 20 afwezigheidsdagen. Kinderen die niet voltijds zijn ingeschreven hebben in verhouding recht op deze dagen (een kind komt bijvoorbeeld 5 halve dagen naar de opvang, dan heeft het recht op maximaal 10 afwezigheidsdagen). Dagen afwezigheid die gewettigd worden door een doktersattest tellen hiervoor niet mee.

De betaling gebeurt maandelijks via een factuur.

Sluitingsdagen

In 2024 is de opvang gesloten op volgende dagen:

 • 1 en 2 januari 2024
 • 1 april 2024
 • 1 mei 2024
 • 9 en 10 mei 2024
 • 20 mei 2024
 • 2 juni 2023
 • 11 juli t.e.m. 2 augustus 2024
 • 15 en 16 augustus 2024
 • 20 september 2024
 • 1 november 2024
 • 25 december 2024 t.e.m. 2 januari 2025

Hoe inschrijven?

Verwacht je een kindje? Schrijf je dan snel in op de centrale wachtlijst van het Huis van het Kind stadsregio Turnhout.

Via dit e-loket kinderopvang kan je je kindje registreren voor opvang in Turnhout, Vosselaar, Oud-Turnhout en Beerse.

Je krijgt via dit loket bevestiging of er een plaats is in onze opvang voor je kind.

Meer informatie over deze centrale wachtlijst kan je hier nalezen.

We kunnen je helpen bij het invullen van je aanvraag.Maak hiervoor een afspraak met de coördinator.

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek vindt plaats wanneer we je meedelen dat er een plaats is voor je kind.

Je krijgt dan informatie over onze werking. We vullen de volledige registratie in van je kind en overlopen het huishoudelijk reglement.

Samen nemen we een kijkje in onze opvang en maken we afspraken voor de wenmomenten. Dit zijn momenten waarop het kindje naar de opvang komt voor de echte start. Zo verloopt de overgang naar de opvang geleidelijk aan en maken we een goede start.

Foto's

Bekijk hier enkele leuke foto's.

Contact

Kinderdagverblijf Fabriekstraat
Fabriekstraat 14
2300 Turnhout
014 47 49 32