Slabbers en Co

Wat is groepsopvang Slabbers en Co?

In onze groepsopvang werken wij in twee leeftijdsgroepen.

In de babygroep (0-18 maanden) spelen 11 kinderen. In de voormiddag krijgen alle kinderen een warme maaltijd, aangepast aan de leeftijd. In de namiddag eten de baby’s fruitpap.

Vanaf ongeveer 18 maanden kan je kind de overstap maken naar de peutergroep (tot maximum 3 jaar). In deze groep van 12 kinderen slapen de kinderen gezamenlijk tussen 11.30 en 14 uur en wordt er op vaste tijden gegeten.

Dagverloop

7.00 uur Onthaalmoment en vrij spel
Baby's 0 tot 8 maanden gaan slapen
9.00 uur Goedemorgen - Goededag liedjes zingen
Water drinken en klein koekje eten
10.00 uur Spelactiviteit
10.45 uur Soep en warme maaltijd
11.30 uur Kindjes die moe zijn gaan slapen
14.00 uur Kindjes die wakker zijn mogen vrij spelen of deelnemen aan de activiteit
15.00 uur Baby's: fruitpap of stukjes fruit eten
Peuters: boterhammen eten
15.30 uur


Vrij spel of activiteit

17.45 uur


Kindjes worden opgehaald om naar huis te gaan

Prijzen en tarieven

De dagprijs wordt bepaald op basis van het gezinsinkomen en de gezinssituatie. Voor 2017 betaal je een tarief dat ligt tussen 1,59 euro en 28,13 euro per dag. De berekening van deze dagprijs doe je zelf via de website van Kind en Gezin. Wij kunnen je hierbij helpen indien nodig.

Voor dagen dat je kind niet aanwezig is in de opvang, hoef je niet te betalen als je tijdig hebt verwittigd.

De betaling gebeurt maandelijks via een factuur die met de post verstuurd wordt.

Hoe en wanneer inschrijven?

Verwacht je een kindje? Schrijf je dan snel in op de wachtlijst.

Inschrijven kan:

 • hier op de website;
 • persoonlijk (Druivenstraat 19, Turnhout);
 • telefonisch op 014 42 09 69.

Een uitgebreide rondleiding geven we pas wanneer er een plaats vrijkomt.  

Werking wachtlijst

Kinderen krijgen een plaats in de opvang op volgorde van aanmelding.

Wij werken met een voorrangsregeling:

 1. Absolute voorrang aan gezinnen die opvang nodig hebben om werk te zoeken, te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
 2. Extra voorrangsregels:
 • alleenstaanden
 • gezinnen met een laag gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen
 • pleegkinderen
 • kinderen uit kwetsbare gezinnen
 • broers en zussen van kinderen die al opgevangen worden in onze opvang
 • uitbreiding van opvangmomenten van aanwezige kinderen
 • kinderen van werknemers

Binnen 30 dagen na de geboorte laat je ons iets weten om de voorlopige opvangvraag te bevestigen. Als er een plaats vrijkomt, contacteren wij jou en kan de inschrijving definitief worden en vindt er een kennismakingsgesprek plaats.

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek vindt plaats wanneer we je meedelen dat er een vrije plaats is.

Je krijgt dan informatie over onze werking. We vullen de volledige registratie in van je kind en overlopen het huishoudelijk reglement.

Samen nemen we een kijkje in onze opvang en maken we afspraken voor de wenmomenten. Dit zijn momenten waarop het kindje naar de opvang komt voor de echte start. Zo verloopt de overgang naar de opvang geleidelijk aan en kan een goede start gemaakt worden.

Foto's

Een aantal leuke foto's van onze groepsopvang kan je hier bekijken.