Inschrijving wachtlijst groepsopvang Slabbers en Co

Kinderen krijgen een plaats in de opvang op volgorde van aanmelding. Wij werken met een voorrangsregeling.

We geven absolute voorrang aan gezinnen die opvang nodig hebben:

 • om hun werk te behouden; 
 • om werk te zoeken; 
 • om een beroepsgerichte opleiding te volgen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot (bv inburgeringstraject, Nederlandse taalles).

Daarnaast zijn er andere voorrangsregels voor:

 • alleenstaanden.
 • gezinnen met een laag inkomen. Dit is het geïndexeerd gezamenlijk belastbaar jaarinkomen. Vraag het na bij de verantwoordelijke.
 • pleegkinderen.
 • broers en zussen van kinderen die al opgevangen worden in onze opvang.
 • gezinnen in een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie:
  • Ik of een gezinslid, die verantwoordelijkheid draagt voor mijn kind (dus geen broer of zus), heeft een handicap.
  • Ik of een gezinslid, die verantwoordelijkheid draagt voor mijn kind (dus geen broer of zus), een verminderd zelfzorgvermogen.
  • Ik of dat het voor mijn kind aangewezen is dat het naar de opvang kan, omdat mijn gezin professionele hulpverlening krijgt of een inburgering volgt (sociale/pedagogische reden).
 • Laag opleidingsniveau: noch ik noch de andere ouder heeft een diploma secundair onderwijs.
 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Contactgegevens ouders

Opvang

Opvangdagen (geef zowel uren als minuten in, bv. 07:00)

Maandag
Van
Tot
Dinsdag
Van
Tot
Woensdag
Van
Tot
Donderdag
Van
Tot
Vrijdag
Van
Tot

Voorrang

Ik kom in aanmerking om voorrang te krijgen, want *
Verklaring op eer *